Verbinding

Verbinding

Het woord ‘verbinding nodigt uit om opnieuw naar te kijken onder de huidige omstandigheden; in een tijd waarin we beperkt worden in het onderlinge contact en in hetgeen we zouden willen doen. We worden gedwongen door een allesomvattende crisis om veel dingen waar we aan gewend zijn, los te laten. Deze grote omslag raakt onszelf, onze naasten, onze samenleving en alles wat daarbinnen was opgebouwd. Onvermijdelijk roept dit gevoelens op van onzekerheid, eenzaamheid, depressie, angst etc.
We zijn hierdoor de verbinding kwijt zoals we gewend waren: met elkaar, ons werk, onze vrije tijdsbesteding en met bepaalde gewoontepatronen die hoorden bij onze leefwereld… het kunnen doen en laten wat je wilt, kunnen gaan en staan waar je wilt…enz.

Een verbroken verbinding voelt aan als een afscheid. We weten niet hoe lang het duurt en ook niet of we gaan terugkrijgen wat we hadden. De gevolgen van dit alles zijn namelijk niet te overzien; de ernst en de reikwijdte van deze crisis lijken de menselijke maat te boven te gaan.

Terug naar het woord ‘verbinding’. Als je kijkt naar alles waar we ons mee hebben kunnen verbinden en wat nu is weggevallen… is er dan oog voor iets anders? Is er behalve verlies, ook iets wat we juist kunnen verwerven onder de huidige omstandigheden? Als heel veel afleiding wegvalt, is dat misschien wel een aanleiding om meer in verbinding te komen met onszelf.
Als we worden teruggeworpen op onszelf, zoeken we dan nu naar nieuwe en andere afleiding of gebruiken we dit als een gelegenheid om op een nieuwe manier met onszelf en ons leven in contact te komen? Om te ontdekken dat het verlies en het gemis in de ‘buitenwereld’ een tegenhanger hebben in de eigen ‘binnenwereld’.

“In plaats van naar buiten gericht te zijn… ga ik met mijn aandacht naar binnen… en sta ik stil bij wat ik voel… Alles wat er van binnen opspeelt accepteer ik met geduld en begrip… ook als het onzekerheid of eenzaamheid is.

Als ik dieper naar binnen kijk… dan is deze eenzaamheid misschien wel een gebrek aan verbinding met wie ik echt ben…

Als alles wegvalt wat ik gekend heb en gewend ben… wat blijft er dan over… Wie ben ik dan echt?

Met het licht van bewustzijn… kijk ik door al het uiterlijke heen waar ik mijn identiteit aan had gekoppeld… ik laat het van binnen stil worden… zodat ik weer contact kan maken met dat wat oorspronkelijk is.

Ik kom thuis bij mezelf… en blaas de relatie met mezelf nieuw leven in… waardoor ik ook sterker kom te staan in het leven. Met waarden als vrede, liefde, puurheid en kracht van de ziel… vind ik de essentie terug, die me laat zijn wie ik ben.”