Uit de kunst!

Herken de gebeurtenissen en signalen in jouw levensloop en ontdek je eigen talent en bestemming.

Blogserie - interactief


Met de jaren krijg je meer zicht op de eigen levensloop.
De samenhang tussen ogenschijnlijk los van elkaar staande gebeurtenissen wordt
zichtbaar en de betekenis van schijnbaar onbelangrijke momenten en ervaringen wordt duidelijk.
Het gaan zien en begrijpen van deze verbanden maakt gelukkig:
het wordt zichtbaar dat er een levensdoel is en een bestemming die verder gaat dan dat je zelf wist.
Persoonlijke kwaliteiten, eigenschappen en talenten komen tevoorschijn in verschillende situaties
en je gaat ze herkennen als 'eigen'.
Deze blogserie is geschreven door Marie-Lisette Derks aan de hand van haar levensloop,
met het accent op kunst en spiritualiteit.
Naast het verhaal van ‘toen’ een reflectie van ‘nu’ en een vraag aan de lezer als uitnodiging voor
reflectie op de eigen levensloop.

blog 1. Levensloop

Wanneer werd ik mij bewust van mijn levensloop? Ik herinner me de tijd als kind, waarin alles gewoon maar gebeurde. Het hoort ook bij de leeftijd dat je nog geen of niet veel regie kunt nemen en het gebeuren ondergaat. Tot ik mij... (Lees meer )

blog 2. Talent

Als kind weet je niet beter. Het zijn de volwassenen om je heen die het zeggen: “wat kun jij goed tekenen”. In ieder geval herinner ik mij het plezier dat ik erin had. Plezier in het tekenen en in mijn fantasie de vrije loop laten. Ik ging helemaal op in... (lees meer)

blog 3. Opleiding

Ik wilde aanvankelijk niet naar de kunstacademie. Ergens had ik opgevangen dat je van je hobby nooit je beroep moest maken. Als 17-jarige stond ik voor de keuze... (lees meer )

blog 4. Beroep

Als zelfstandig beeldend kunstenaar verhuisde ik van Breda naar Amsterdam. Daar voelde ik me in de kunstwereld van galeries, openingen van tentoonstellingen en pogingen om ‘naam te maken’ uiteindelijk niet thuis. Geleidelijk aan ging mijn voorkeur uit naar... (lees meer)

blog 5. Midlife

Het leven gaat z’n gangetje. Iedereen maakt het wel mee: verhuizing, verandering van baan en op het gebied van relaties komen er nieuwe mensen in je leven en verdwijnen er anderen. Tekenen en schilderen deed ik al lang niet meer, op de gebruikelijke krabbeltjes na, tijdens telefoongesprekken of vergaderingen. Intussen woonde ik in Den Haag, was ik... (lees meer)

blog 6. Vernieuwing

Je moet weer beginnen’. Makkelijker gezegd dan gedaan: blokkades en weerstanden die oude pijn en frustratie maskeerden en nieuwheid saboteerden. Het duurde nog 7 jaar voordat... (lees meer )

blog 7. De wijde wereld

...het bleef trekken. Jarenlang was ik niet in een museum geweest en op een dag kocht ik weer een museumjaarkaart. Binnen in het museum kreeg ik een idee: ik zou aanvullend op mijn werk als kunstzinnig therapeut... (lees meer )

blog 8. Kansen

'Noodgedwongen thuis'... allemaal zijn we hier als mens mee geconfronteerd. Onze gebruikelijke bewegingen om te reizen of ergens heen te gaan werden verhinderd door een pandemie. Precies op de dag dat in Nederland de eerste maatregelen van kracht werden...(lees meer )

blog 9. Bestemming

Plotseling was het daar... uit het niets! De uitnodiging om te exposeren. Deze kwam op een moment dat ik er blijkbaar klaar voor was om (lees meer)

blog 10. Signalen

Wat ik ooit het allermoeilijkste vond was:...(lees meer )