Talk Earth To Me: een bijzondere kunstmarkt aan de Haagse Hofvijver

De halfjaarlijkse expositie van bij Bewust Den Haag aangesloten beeldend kunstenaars komt er weer aan! Van 28 oktober t/m 14 november is het drie weken lang van donderdag tot en met zondag genieten aan de Haagse Hofvijver van Talk Earth To Me.

De expositie moest vorig jaar helaas twee keer worden afgezegd door de lockdowns, maar komt groter dan ooit terug: beide parterrezalen van de Annagalerie aan de Korte Vijverberg 2 zijn nu gevuld met werk van zeven betrokken makers. Mariska Mallee, Hans Swaep, Anneke Zwolsman-Westing, Iris Luhrman, Carol Greenshields, Marie-Lisette Derks en Gabriella van der Linden lieten zich inspireren door het vaste thema aarde - van de schoonheid tot de noodkreet. De expositie heeft bewust het karakter van een klein-maar-fijn kunstmarktje, laagdrempelig en informeel open voor iedereen. En heel divers: van keramiek, schilderijen, viltwerk en grafiek tot poëzieprint, tekeningen en mixed-media. Tijdens de openingstijden van 12 tot 18 uur zijn steeds meerdere kunstenaars aanwezig. Zie voor meer informatie Facebook en www.bewustdenhaag.nl/talk-earth-to-me en kijk bij

Bewust Den Haag is het regionale platform waar ondernemers, organisaties en praktijken Hagenaars helpen bij en inspireren tot bewust groen, gezond en gelukkig leven.

Bewustwording activeren

Afgestudeerd als beeldend kunstenaar en kunstzinnig therapeut, heb ik mezelf steeds meer gericht op spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Ook dat is voor mij een studie, dagelijks en praktisch. Hiermee weet ik de intrinsieke kracht en specifieke eigenschappen van mensen te belichten en naar boven te halen. Elke keer weer is het een bijzondere ervaring om veranderingsprocessen inzichtelijk te maken en stagnaties in beweging te brengen. Een diepe ervaring van innerlijke vrede, jaren geleden, heeft mij er toe gebracht om ook anderen daarmee in contact te brengen; om in verbinding te staan met authentieke kracht en van daaruit te leven. Bewustwording activeren... daar leef ik voor! Door op onderstaande foto's te klikken kom je op verschillende websites. Deze geven een beeld van mijn ontwikkeling.

Inspiratieboek innerlijke vrede

In 2019 heb ik het 'Inspiratieboek voor innerlijke vrede' geschreven. Het was in opdracht, vanuit de samenwerking van Peace in the Park met Just Peace: “Ga met die innerlijke vrede de stad in”! Met als doel om de betekenis van innerlijke vrede in heldere, eenvoudige taal en ervaringsgericht voor het voetlicht te brengen. In zowel het boek als in de bijbehorende workshop wordt de dynamische en praktische kant van innerlijke vrede belicht. In zeven stappen wordt je geïnspireerd en geactiveerd om daar zelf iets mee te doen. Daardoor gaat vrede leven…Peace in the Park

Als medeoprichter en inspirator van het Peace in the Park Festival in Den Haag en in samenwerking met ook andere organisaties, geef ik vrede een tastbare vorm in de stad van vrede en recht. Peace in the Park is een jaarlijks terugkerend festival in de Paleistuin waarbij innerlijke vrede centraal staat. Het ervaren van innerlijke vrede, in harmonie met jezelf en je omgeving is waar het om gaat en de veel gehoorde terugkoppeling van bezoekers is dan ook: “Kon het altijd maar zo zijn”.

Brahma Kumaris

Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling staan centraal in mijn leven. Het zoeken naar betekenis en samenhang bracht me bij Brahma Kumaris. Het vinden van antwoorden en praktische handvatten heeft er voor gezorgd dat ik daar meer dan 30 jaar later, nog steeds mediteer en studeer. Spiritualiteit en de toepassing daarvan in mijn dagelijkse leven geven mij zoveel nieuwe mogelijkheden, inzichten en ervaringen dat ik deze graag met anderen deel.
Sinds 20 jaar geef ik -samen met anderen- vorm aan alle programma's en activiteiten van het Haagse Brahma Kumaris centrum en onderhoud ik de netwerken die daaruit voortvloeien.

Kunstzinnig therapeut

Als kunstzinnig therapeut en beeldend coach begeleid ik mensen die persoonlijk en/of professioneel een nieuwe stap willen of moeten zetten en daar wegwijzers bij kunnen gebruiken. Daartoe heb ik in 2008 BaanBeeld opgericht: een praktijk die ondersteuning biedt bij ontwikkelingsvragen en bewustwordingsprocessen in leven en werk. Beeldend werken spreekt de rechter hersenhelft, het ‘gevoel’ aan: waar het hoofd nog het een en ander kan rationaliseren en in stand kan houden, daar wordt gevoelsmatig van alles in beweging gezet!Contactinformatie

Marie-Lisette Derks

marielisettederks@gmail.com

Copyright 2020 - alle rechten voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Marie-Lisette Derks.