Blog 4. Beroep


Als zelfstandig beeldend kunstenaar verhuisde ik van Breda naar Amsterdam. Daar voelde ik me in de kunstwereld van galeries, openingen van tentoonstellingen en pogingen om ‘naam te maken’ steeds minder thuis.
Geleidelijk aan ging mijn voorkeur uit naar een spirituele ontwikkeling en op dat gebied ontstonden er ook steeds meer vragen met name over identiteit (wie ben ik?) en over reïncarnatie. Om antwoorden te vinden was Amsterdam dé stad en ik ging op onderzoek uit. Zodra er ergens twijfel ontstond over de juistheid van de informatie of de integriteit van de betreffende mensen ging ik verder.
Het laatste adres waar ik aanklopte met mijn vragen was het centrum van de Brahma Kumaris (BK) aan de Haarlemmerdijk. Ik was 28 jaar. Na zovele omzwervingen en naar verhouding weinig resultaat, was het meteen raak. De juiste term voor mijn ervaring was, samenvattend: “It makes sense”. Wat ik hoorde, zag en ervaarde raakte mijn hart en de antwoorden hadden ook de logica die aansloot bij wat ik zocht.
Ook ingrijpende persoonlijke omstandigheden, op relationeel gebied zorgden voor de overstap van kunst naar spiritualiteit. Ik stopte met tekenen en schilderen en verdiende een inkomen met uitzendwerk. Bekwaam geworden in uiteenlopende werkzaamheden, ook administratief, klom ik op tot secretaresse. Zoveel mogelijk stopte ik daar mijn creativiteit in, onder het motto: “het maakt niet wat ik doe, wél hoe ik het doe”. Spiritualiteit werd hoofdzaak.


Reflectie: Ik kon niet meer verder; er moest iets nieuws gebeuren… en dat was het spirituele ontwaken waardoor nieuwe toekomst zichtbaar werd. De veranderingen in mijn leven waren ingrijpend en op sommige vlakken werd het 180 graden anders dan ik gewend was geweest. Terugkijkend had het niet anders gekund. Het leek alsof het leven opnieuw moest beginnen en in een later stadium kwam de ruimte om de dingen uit het verleden weer op een nieuwe manier erbij te halen.


Vraag:
1. Welke (ingrijpende) verandering heb je mee gemaakt?
2. Hoe verhoudt het gebeurde zich tot de toekomst?
3. Wat is er uit ontstaan of door ontwikkeld?