Blog 10. Signalen

Wat ik ooit het allermoeilijkste vond was: mezelf zijn.

Door in de spiegel van het leven te kijken, zag ik hoe er steeds meer hulp kwam om mezelf te worden. Signalen waren daarbij de richtingaanwijzers: via veel verschillende personen en gebeurtenissen en op alle mogelijke manieren. Hierdoor kwam er een moment dat ik niet meer om mezelf heen kon. En wel te verstaan: niet meer om de 'ik' heen kon van 'waarde' in tegenstelling tot de 'ik' van 'ego', die juist de eigenwaarde maskeert en zichzelf wil laten gelden óf zichzelf tekort doet.

Het was een innerlijke reis, naar degene die ik ooit was en weer worden ga. Naar de echtheid en de vrijheid om te zijn wie ik ben.
Niet langer gekleurd door meningen en overtuigingen van anderen en losgeweekt van datgene wat aan me was gaan kleven:
- van hoe ik dacht te moeten zijn;
- van wat anderen van mij verwachtten;
- van wat algemeen geldend was;
- van vooroordelen en voorwaarden als een gevangenis van kaders en conventies.

Wat dat betreft heeft het tekenen mij erg geholpen om het beeld te schetsen van mezelf en hoe ik in de wereld sta en wil staan. Oprecht, integer, waardig, open, warm, verbonden en betrokken. Het geluksgevoel komt daar vandaan: 'te zijn wie ik ben', zo mogelijk onder alle omstandigheden en in alle relaties. Meditatie, spirituele studie en veel oefening helpen me om dit laatste steeds meer waar te maken.


Reflectie
Inzichten die ik op deze reis heb opgedaan en wat er voor nodig is om deze reis te maken:
1. Terugkomen bij jezelf en je eigen hart ondanks alle mogelijke tegenwerking, minachting, vernedering en miskenning door anderen.
2. Omgeven zijn door
spiegels van oprechte mensen - al zijn het er enkelen- die 't jou gunnen als er groei, geluk en welzijn zijn in jouw leven.
3. Het kunnen verdragen van pijn - lichamelijke of emotionele pijn - en deze niet uit de weg te gaan. Door de pijn heen kunnen afdalen naar de diepste krochten van de ziel om je echte zelf daar terug te vinden.
4. Moedig en onbevreesd te kunnen zijn en te zien wat de kracht en wat de tekorten zijn vanbinnen.

Vraag
Wat uit bovenstaande reflectie kan ik op mijzelf betrekken en op welke manier?


Dit is het laatste deel van de deze blogserie. Wil je reageren en mij laten weten wat je er aan hebt gehad, mail dan naar: marielisettederks@gmail.com
Op www.innerlijkevrede.eu start een nieuwe blogserie, ook over levensloop en dan met 'vrede in je leven' als rode draad.
Opnieuw interactief met in iedere aflevering een andere fase van de ontdekkingsreis en een korte reflectie daarop. Met vervolgens de vraag aan de lezer: ontdek waar de vrede zit in jóuw leven. Waar heeft vrede van zich doen spreken in jouw eigen leven?