Levensloop


Wanneer werd ik mij bewust van mijn levensloop? Ik herinner me de tijd als kind, waarin alles gewoon maar gebeurde. Het hoort ook bij de leeftijd dat je nog geen of niet veel regie kunt nemen en het gebeuren ondergaat. Tot ik mij dingen begon af te vragen. Waarom gebeurt dit? Waarom overkomt dit mij? Is er toeval in het spel dat ik juist hier geboren ben? Hoe kan het dat ik juist deze personen ben tegengekomen in mijn leven? Wat is de betekenis, wat is de samenhang, wat kan, wil of moet ik met de dingen die er gebeuren? Ik ontdekte dat er verschillende zienswijzen bestonden van ouders, leraren en anderen en dat ik daar geleidelijk aan zelf een keuze in kon maken, wat betreft bewustzijn, instelling en gedrag. Dat werd nog belangrijker toen ik leerde dat je anders kunt denken en dat één gedachte al bepalend kan zijn voor wat je er voor terug krijgt.

Het mooie van een levensloop is, dat als je terug kijkt, je een rode draad kunt gaan zien en een groter plaatje. En dat je de ervaringen van het verleden mee kunt nemen naar de toekomst en kunt blijven leren van wat geweest is. Door met de blik (en de ontwikkeling) van nu te kijken, kunnen gebeurtenissen uit het verleden in een ander daglicht komen te staan.


Reflectie: Drie, vier jaar geleden ben ik gaan herkennen dat er dingen gebeurden in mijn leven die mij iets duidelijk wilden maken; iets wat ik eerder niet zag of wist. Met terugwerkende kracht en tegelijkertijd toekomstgericht. Hier wordt ook de term 'serendipiteit' voor gebruikt. Het heeft me gedwongen om beter te kijken naar mezelf, naar de waarde die ik heb en naar de rol die ik te spelen heb in het leven. Uiteindelijk resulteerde het in de vraag: waar word ik toe geroepen? En deze vraag kan ik mezelf alleen maar ‘nu’ stellen – in het moment tussen verleden en toekomst in!

Vraag:

1. Wat zijn belangrijke momenten en/of mijlpalen in mijn leven. Wat hebben ze teweeg gebracht?

2. Kan ik een bepaalde samenhang of betekenis herkennen in het grotere plaatje van mijn leven?

3. Waar word ik toe geroepen als ik kijk naar mijn huidige situatie?

Zelfportret (Lithografie) omstreeks 1978